Khắc đá nền móng của Rome

Ở phía dưới, con sói và cặp song sinh Romulus và Remus có thể được nhìn thấy.

Mặt sau ngai vàng của Tutankhamun

Miêu tả Tutankhamun và vợ xức nước hoa bằng cánh tay

Quân đội Trung Quốc Terra Cotta

Những người lính đất nung có kích thước thật có những đặc điểm trên khuôn mặt và vũ khí thực sự.

Một người lính của quân đội Trung Quốc Terra Cotta

Những người lính đất nung có kích thước thật có những nét mặt độc đáo.

Sói Capitoline (thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên)

Cặp song sinh đã được thêm vào tác phẩm điêu khắc sau đó.

Added to your cart.