Quan tài của Tutankhamun

Pharaoh đang đội một cái mũ vải sọc thay vì vương miện.

Added to your cart.