Hình ảnh sai màu của Mặt trăng

Nó cung cấp một ước tính tốt về thành phần khoáng chất của bề mặt Mặt trăng

Hoa hồng sa mạc

Hoa hồng sa mạc được làm bằng thạch cao.

Phản ứng canxi và đồng với nước

Canxi (1) tạo ra hydro từ nước, do đó, một giải pháp cơ bản được tạo ra; đồng (2) không phản ứng với nước

Phản ứng giữa natri và nước

Natri tạo ra hydro từ nước và phenolphtalein chỉ ra một giải pháp cơ bản

Added to your cart.