"Khủng long bạo chúa" T–Rex

Là loài ăn thịt cỡ lớn có lẽ được biết đến nhiều nhất trong các loại khủng long.

Hang động Thời kỳ đồ đá cũ

Những nơi ở đầu tiên trong lịch sử loài người cung cấp rất nhiều thông tin về lối sống của tổ tiên chúng ta.

Khu dân cư Thời Kỳ Đồ Đá Mới

Nhờ những tiến bộ mang tính cách mạng trong Thời Kỳ Đồ Đá Mới, các cộng đồng định cư đã thiết lập những khu định cư lâu dài đầu tiên.

Khủng long Apatosaurus

Loài khủng long ăn cỏ, cổ dài với thân hình to lớn.

Chim thủy tổ Archaeopteryx

Chim thủy tổ cho thấy những đặc điểm của cả chim và bò sát. Chúng có khả năng là tổ tiên của các loài chim.

Ốc anh vũ

Là nhóm đã tuyệt chủng thuộc lớp Cephalopoda với bộ xương ngoài rắn chắc. Chúng là những hóa thạch cung cấp nhiều thông tin tuyệt vời.

Homo erectus (người đứng thẳng)

"Người đứng thẳng" sử dụng các công cụ và có thể nhóm lửa.

Sự tiến hóa của loài người

Phần não và hộp sọ đã trải qua những biến đổi quan trọng trong quá trình tiến hóa của loài người.

Formation of the Earth and Moon

This animation demonstrates how the Earth and the Moon were formed.

From the Stone Age to the Iron Age

This animation demonstrates the development of the axe throughout archaeological periods.

The spread of Homo sapiens on Earth

The 'wise man' originated in Africa and dispersed throughout most of the continents.

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

Venus figurines

These Palaeolithic statuettes probably symbolise fertility and prosperity.

Carboniferous flora and fauna

This animation presents some animals and plants that lived between the Devonian and Permian periods (358-299 million years ago).

Stonehenge (Great Britain, Bronze Age)

The world famous monument in England still poses mysteries for archaeologist.

Hunebeds

These special dolmens located in present-day Netherlands were built about 5,000 years ago.

Megalithic cultures in Europe

Structures consisting of enormous stone blocks, dating back thousands of years, are monuments of megalithic cultures.

Deinonychus

Deinonychus antirrhopus, the 'terrible claw', was a carnivorous dromaeosaurid dinosaur.

Dodo

The dodo is an extinct species of birds that used to be native to the island of Mauritius. It has become the symbol of extinction.

The Cave of Altamira

The world-famous limestone cave with its amazing cave paintings is one of the most important archaeological sites of Palaeolithic art.

Added to your cart.