Theo dõi cơn mưa - Savannahs

Theo dõi cơn mưa - Savannahs

Hệ thực vật và động vật của thảo nguyên thích nghi với khí hậu.

03:30

Địa lý

Keywords

thảo nguyên, Serengeti, Họ Cỏ, lòng bàn tay, cây bao báp, cây keo, hươu cao cổ, mối, ngựa vằn, con voi, tê giác, Linh dương, linh dương đầu bò, Tôi phải, di cư, thay đổi mùa, cây, các mùa, động vật, hệ thực vật, hệ động vật, khí hậu, thức ăn, chuỗi thức ăn, hệ sinh thái, quần xã, cellulose, temészet, môn địa lý

Added to your cart.