Than cốc trong suốt

Than cốc trong suốt

Hãy làm cho màu sắc đặc trưng của than cốc biến mất!

00:40

Vật lý

Keywords

dễ dàng, thí nghiệm, khoa học, đơn giản, than cốc, chất tẩy trắng, ly, cái thìa, màu, vật lý học, vui vẻ, mưu mẹo, hóa học

On-screen labels

Đây là thứ mà bạn cần, than cốc, chất tẩy trắng, một ly, một cái thìa, Đổ đầy ly hai phần ba cốc, Đổ đầy một phần ba ly còn lại bằng thuốc tẩy, Khuấy nó bằng thìa
Added to your cart.