Sản xuất ethylene và phản ứng của nó với nước brom

Sản xuất ethylene và phản ứng của nó với nước brom

Ethylene, được sản xuất bằng cách đun nóng polyetylen, làm thay đổi màu của nước brom.

01:40

Hoá học

Keywords

ethene, ethylene, nước brom, brom, dibromoethane, polyetylen, thêm vào, alkene, olefin, liên kết đôi, hợp chất chưa bão hòa, truyền nhiệt, sưởi ấm, trùng hợp, hợp chất phân tử, ống nghiệm, Bunsen burner, phản ứng hóa học, quá trình hóa học, hóa chất, thí nghiệm, phản ứng, hữu cơ, hóa học

On-screen labels

Nước brom, Polyetylen, Đặt các miếng polyetylen vào ống nghiệm, sau đó hàn kín lại., Làm nóng ống nghiệm bằng đầu đốt Bunsen và truyền ethylene vào do đó sản xuất được vào một trong những ống nghiệm có chứa nước brom., Quan sát những gì xảy ra với nước brom mà ethylene được truyền vào., Nước brom mất màu vì phản ứng cộng diễn ra giữa brom và etylen không bão hòa.
Added to your cart.