Sa mạc

Một phần ba lục địa được bao phủ bởi sa mạc. Ngày nay, sa mạc hóa là một vấn đề ngày càng tăng.

Bổ sung liên quan

Mặt trận thời tiết

Khi khối không khí lạnh và ấm gặp nhau, mặt trận thời tiết phát triển.

Người khổng lồ của Hệ Mặt Trời

This lesson introduces you to the outer planets of the Solar System, that is the giant...

From the Sahara to Amazonia

Sahara sand carries nutrients essential for the Amazonian flora.

Quá trình phong hóa vật lý

Khi phong hóa vật lý, đá chỉ rơi thành từng mảnh, trong khi thời tiết hóa học, cấu trúc hóa học...

Khoáng hay đá?

In this lesson you will learn more about minerals and rocks.

Lịch Gregorian

Được phát triển gần 500 năm trước, nó là một biến thể của lịch Julian. Ngày nay nó là lịch được...

The East African Rift

The Great Rift Valley in Eat Africa was formed as a result of the movement of tectonic plates.

Khoáng sản

Đá là một thành phần của khoáng sản. Những khoáng chất thường có thể được tìm thấy ở dạng tinh...

Added to your cart.