Rạn nứt Đông Phi

Rạn nứt Đông Phi

Thung lũng Great Rift ở Đông Phi được hình thành do kết quả của sự di chuyển của các mảng kiến tạo.

02:45

Địa lý

Added to your cart.