Phổi của mưa rừng nhiệt đới Trái đất

Phổi của mưa rừng nhiệt đới Trái đất

Rừng mưa nhiệt đới đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu Trái đất.

02:58

Địa lý

Từ khoá

rừng mưa, rừng mưa nhiệt đới, rừng, vùng nhiệt đới, đa dạng, loài cây, phá rừng, Đường xích đạo, sự nóng lên toàn cầu, khí hậu, lớp tán, khí quyển, Thiên nhiên, môn địa lý

Added to your cart.