Nhật thực và nguyệt thực

Nhật thực và nguyệt thực

Chúng ta có thể quan sát các hiện tượng thiên văn khá thú vị khi Trái đất, Mặt trời và Mặt trăng thẳng hàng.

01:26

Địa lý

Keywords

Mặt Trời, Mặt Trăng, không gian, thiên văn học, hành tinh, nhật thực, nguyệt thực, môn địa lý, Thiên nhiên

Bổ sung liên quan

On-screen labels

bóng hoàn chỉnh, bóng nhẹ hơn, 5°

Bổ sung liên quan

Khung cảnh và bầu trời đầy sao

Ảnh chụp vào ban đêm với thời gian phơi sáng lâu có thể xuất hiện giống như chúng được chụp vào ban ngày.

Added to your cart.