Mặt trăng

Mặt trăng

Mặt trăng có những bí mật gì? Những người đàn ông đầu tiên trên Mặt trăng là ai? Bạn sẽ tìm ra mọi thứ từ video này.

03:27

Địa lý

Từ khoá

Mặt Trăng, hành tinh, đá, thủy triều, thiên văn học, không gian, Apollo, Hạ cánh mặt trăng, môn địa lý, Thiên nhiên

On-screen labels

Các mặt trăng lớn nhất của Hệ mặt trời, Ganymede, Titan, Callisto, Io, Mặt trăng, Kích thước của các thiên thể là để chia tỷ lệ mặc dù khoảng cách không phải là tỷ lệ!, 384 000 km, d, 1/4 d, 1/81 khối lượng Trái Đất, +130℃, -160℃, âm lịch lớn, vùng cao, lớp đá núi lửa, John F. Kennedy, 25 Tháng Năm, 1961, Tàu đổ bộ Apollo 11, 21 Tháng Bảy, 1969, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, - Đó là một bước nhỏ cho một người đàn ông,, một bước tiến khổng lồ của nhân loại.
Added to your cart.