Liên Xô trong thời kỳ Stalin

Liên Xô trong thời kỳ Stalin

Việc thành lập chế độ độc tài của Stalin và hậu quả của nó.

03:31

Lịch sử

Từ khoá

Stalin, Liên Xô, Stalinist, tôn sùng cá nhân, Bolshevik, gulag, cưỡng bức lao động, cho thấy thử nghiệm, Lenin, Red Terror, trại lao động, Hồng Quân, khủng bố, második világháború, Chiến tranh thế giới thứ nhất, World War I., Chiến tranh Thế giới II, orosz forradalom, kommunista diktatúra, chính trị, chính trị gia, quyền lực, công nghiệp, nông nghiệp, chết đói, chấp hành, nền kinh tế, lịch sử, modern age

On-screen labels

Cách mạng Tháng Mười ở Nga 1917, Mông Cổ, Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân Tuva, Irac, Iran (Ba Tư), Phần Lan, Liên Xô (1922), Cái chết của Lênin ngày 21 tháng 1 năm 1924, Sản xuất công nghiệp so với năm 1913 (%)
Added to your cart.