Liên Hợp Quốc

Liên Hợp Quốc

Tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới; nó bao gồm mọi quốc gia trên trái đất. Mục tiêu chính của nó là giữ hòa bình.

01:34

Địa lý

Từ khoá

sinh vật, UN, toàn cầu, New York, Trái đất, Viên, môn địa lý, xã hội

On-screen labels

Liên Hiệp Quốc, thành lập năm 1945, Liên Hiệp Quốc, 193 quốc gia thành viên, không phải thành viên:, Vatican, Kosovo, Đài Loan, hợp tác, thuộc kinh tế, xã hội, văn hóa, New York, Geneva, Viên, Nairobi, Hiến chương Liên Hợp Quốc, "... duy trì hòa bình và an ninh thế giới, bảo vệ nhân quyền, tôn trọng sự bình đẳng của các quốc gia và thúc đẩy hợp tác quốc tế", 26 tháng 6 năm 1945, WHO, thành lập năm 1948, Tổ chức Y tế Thế giới, UNESCO, thành lập năm 1945, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc
Added to your cart.