Làm thế nào hồ biến mất

Làm thế nào hồ biến mất

Trên một quy mô thời gian địa chất hồ là ngắn ngủi.

01:38

Địa lý

Keywords

hồ, nước, tự nhiên, đầm lầy, ô nhiễm, tảo nở hoa, môn địa lý, Thiên nhiên

Bổ sung liên quan

On-screen labels

phì dưỡng, đầm lầy

Bổ sung liên quan

Khoáng sản

Đá là một thành phần của khoáng sản. Những khoáng chất thường có thể được tìm thấy ở dạng tinh...

Lực lượng ngoại sinh

Bề mặt Trái đất đã được hình thành thành trạng thái hiện tại cả bên ngoài lẫn bên trong. Các lực...

Nhật thực và nguyệt thực

Chúng ta có thể quan sát các hiện tượng thiên văn khá thú vị khi Trái đất, Mặt trời và Mặt trăng...

Đá được làm như thế nào?

Bạn có thể theo dõi quá trình hình thành đá.

Hệ thống sông của Amazon

Một video trên sông Amazon và lưu vực thoát nước của nó.

Bức xạ năng lượng mặt trời

Các tia của Mặt trời truyền qua không gian mà không bị gián đoạn, nhưng một khi chúng chạm tới...

Các mảng kiến tạo

Các mảng kiến tạo có thể di chuyển và tương tác lẫn nhau.

Added to your cart.