La bàn tự làm

La bàn tự làm

Thí nghiệm này cho thấy làm thế nào để tạo ra một la bàn làm tại nhà.

00:45

Vật lý

On-screen labels

La bàn làm tại nhà, Đây là thứ mà bạn cần, một tấm, một cái nam châm, một cây kim, một miếng nút chai, Đổ đầy nước vào đĩa, Đặt nút chai lên trên mặt nước, Chà kim vào nam châm, Đặt kim lên trên miếng nút chai, Xem những gì xảy ra, Chuyện gì đã xảy ra?, Tại sao kim hoạt động như một la bàn?, nước
Added to your cart.