Kanyarodik a fény

Kanyarodik a fény

Kísérletünkben bemutatjuk, hogy a vízsugár is viselkedhet optikai kábelként.

02:24

Vật lý

Từ khoá

quang học, vật lý, thí nghiệm, Trung bình, sự khúc xạ, tổng phản xạ, đài phun nước, cáp quang, ánh sáng, bẻ cong, gương

Các mục liên quan

Các mục liên quan

Nhật thực và nguyệt thực

Chúng ta có thể quan sát các hiện tượng thiên văn khá thú vị khi Trái đất, Mặt trời và Mặt trăng thẳng hàng.

A nagyító és nagyítása

Vajon lehet-e egy ernyőn képet előállítani domború lencse segítségével? Erre keressük a választ.

A visszaverődés törvénye

Egy lézernyaláb segítségével megvizsgáljuk, hogyan verődik vissza a fény sík felületekről.

Kính lúp lỏng

Làm một chiếc kính lúp bằng một cái lọ, một ít giấy bạc và vài giọt nước.

Mắt hồng ngoại

Là một máy quay video hàng ngày có thể phát hiện tần số vô hình với mắt người?

Merőkanál tükör

Egy merőkanállal szemléltetjük a domború és homorú tükrök fényvisszaverő tulajdonságait.

Trọng tâm của một cái bình

Nghiên cứu tiêu điểm của một cái bình chứa đầy nước.

Tükörtojás

Egy tojás és némi szén segítségével bemutatjuk, hogyan lehet egy pohár vízben a fénytörést modellezni.

Added to your cart.