Hiệp ước hòa bình Paris

Hiệp ước hòa bình Paris

Video này trình bày các sự kiện của hội nghị hòa bình ở Versailles sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc.

03:41

Lịch sử

Từ khoá

Chiến tranh thế giới thứ nhất, Párizs környéki békeszerződések, Párizs környéki békék, hội nghị hòa bình, Compiègne, hiệp ước hòa bình, Trianon, Saint-Germain, Paris, Neuilly, Sèvres, Triple Entente, Quyền hạn trung ương, Clemenceau, Lloyd George, Orlando, Woodrow Wilson, Ferdinand Foch, hòa bình, fegyverszüneti egyezmény, revízió, đình chiến, quân đội, negotiations, chiến đấu, chiến tranh, Nước Đức, Nước Áo, Nước Pháp, Hungary, Ba Lan, Tiệp Khắc, Romania, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Austro-Hungarian Empire, Vương quốc Serbs, Croats và Slovenia, Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ, USA, chủ nghĩa cộng sản, Észtország, Lettország, Litvánia, Đế chế Ottonam, Đan mạch, Phần Lan, Belgium, hành lang, Liên Xô, thuộc địa, lịch sử, đầu hàng, chính trị, modern age, quốc gia, tiểu bang, dualista állam

On-screen labels

Đình chiến với Đức ngày 11 tháng 11 năm 1918, Hội nghị hòa bình ở Versailles ngày 28 tháng 6 năm 1919, Những áp đặt của Đức theo Hiệp ước Versailles, - Đức sẽ mất 10% lãnh thổ và dân số, và tất cả các thuộc địa của mình., - Việc hội nhập Áo vào Đức bị cấm., - Đức được yêu cầu trả tiền bồi thường., - Sức mạnh của quân đội chỉ giới hạn ở 100 nghìn người., Bỉ, Paris, Pháp, Lux., Nước Đức, Thụy sĩ, Ý, St. Germain, Neuilly, Versailles, Sévres, Corsica, Sardinia, Đế quốc Áo-Hung, Séc-bi, An-ba-ni, Hy Lạp, Ru-ma-ni, Bun-ga-ri, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Môn-tê-nê-grô, Áo, Hungary, Vương quốc Serbs, Croats và Slovenia, Ba Lan, Tiệp Khắc, Polish corrridor, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Nga, E-xtô-ni-a, Latvia, Litva, Phần Lan
Added to your cart.