Giao thông đô thị liên lục địa

Quy hoạch giao thông liên quan đến hai phần riêng biệt của một thành phố lớn không có nghĩa là kỳ công. Đặc biệt là khi hai phần đó ở hai lục địa khác nhau!

Bổ sung liên quan

How can hydropower be utilised?

This lesson presents the possibilities for utilising hydropower.

Dự án Greenfield và Brownfield

Một tài sản mới có thể được xây dựng trên một khu vực hoàn toàn trống rỗng hoặc một tòa nhà cũ...

Sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu

Nền kinh tế toàn cầu hiện nay đã phát triển từ doanh nghiệp tư nhân.

Hãy thực hành định vị!

This lesson helps you understand what geographic coordinates are and how to use them.

Cộng đồng chung

Những người có vị trí xã hội cao hơn có xu hướng tách mình khỏi tầng lớp xã hội thấp hơn. Thiết...

Indigenous peoples in Africa hunters and gatherers

Our film, filmed in southern Africa, introduces the representatives of a disappearing lifestyle.

Kim tự tháp dân số

Kim tự tháp dân số là một đại diện của thành phần tuổi và giới tính của một quốc gia nhất định.

Mặt trời - nguồn năng lượng

In this lesson you will learn about the Sun and how solar energy can be used.

Added to your cart.