Đun sôi ở nhiệt độ phòng

Đun sôi ở nhiệt độ phòng

Nước sôi ở 100 độ C. Nhưng có thể đun sôi nước ở nhiệt độ phòng?

02:31

Vật lý

Từ khoá

cơ khí, thí nghiệm, sôi, nước, áp suất không khí, điểm sôi, khí ga, không khí, sức ép, nhiệt độ, vật lý học

Added to your cart.