Đồng hồ bấm giờ - Câu chuyện về một thiên tài đơn độc

Đồng hồ bấm giờ - Câu chuyện về một thiên tài đơn độc

John Harrison dành cả cuộc đời để hoàn thiện đồng hồ bấm giờ của mình.

05:01

Lịch sử

Từ khoá

đồng hồ bấm giờ, John Harrison, định vị, földrajzi hosszúság, kinh độ, Đang chuyển hàng, tengeri óra, dẫn đường, đo lường, thiên văn học, khoa học, người phát minh, sự phát minh, biển, tàu, lịch sử hiện đại, Hải quân, lịch sử, Công nghệ, III. György király, Gibraltar, III. Anna angol királynő, đoàn tàu, kênh, Kênh tiếng anh, vận chuyển nước, vận tải hàng hải, đi du lịch, vận chuyển, người Anh, răng, Đế quốc Anh

On-screen labels

Kênh tiếng Anh, tháng 10 năm 1707
Added to your cart.