Chúng ta có thể sống được bao lâu?

Chúng ta có thể sống được bao lâu?

Nhờ những tiến bộ trong y học và kiến ​​thức sinh học không ngừng sâu rộng, chúng ta đang sống lâu hơn và lâu hơn. Nhưng chúng ta có thể sống được bao lâu?

03:59

Sinh học

Từ khoá

tử vong, cuộc sống, átlagéletkor, tuổi tác, életszakasz, tuổi thọ, időskor, cơ thể người, Nhân loại, năm, matuzsálem, thời gian, élmény, sinh học

On-screen labels

150 năm, cơ hội chết, hydra, cây methuselah, 80 000 năm, amygdala, 100%, 50%, 1/3, 1/50, 1/22, 1/2
Added to your cart.