Cháy dưới tro

Cháy dưới tro

Chất xúc tác có thể tạo điều kiện hoặc hỗ trợ quá trình phản ứng mà nếu không sẽ không xảy ra.

02:16

Hoá học

Từ khoá

tro, khối đường, chất xúc tác, saccharose, năng lượng hoạt hóa, đốt cháy, thời gian phản ứng, nhiệt độ phản ứng, ngọn lửa, PCCC, thí nghiệm, phản ứng, hóa học, vật lý

On-screen labels

Chất xúc tác là một chất tạo điều kiện hoặc tăng tốc phản ứng hóa học mà không ảnh hưởng đến nhiệt độ của phản ứng hoặc bị biến đổi vĩnh viễn trong quá trình., Năng lượng kích hoạt không có chất xúc tác, Chất khởi đầu hoặc chất phản ứng, Nhiệt độ phản ứng, Sản phẩm phản ứng, Năng lượng kích hoạt với chất xúc tác, Chúng được hấp thụ., Sucrose, C12H22O11
Added to your cart.