Các yếu tố của sự nóng lên

Các yếu tố của sự nóng lên

Thời gian của bức xạ mặt trời, góc của các tia mặt trời và suất phản chiếu bề mặt đều có ảnh hưởng đến mức độ ấm lên.

02:23

Địa lý

Từ khoá

Mặt Trời, suất phản xạ, nhiệt độ, Trái đất, sự nóng lên, Góc nghiêng, môn địa lý, Thiên nhiên

On-screen labels

Góc tới của tia sáng mặt trời, Mặt trời, Trái đất, những tia nắng mặt trời, Phía Nam, Phía Bắc, 2. Phản chiếu ánh sáng từ bề mặt trái đất, 39 °C, 27 °C, thiếc trắng 27 ° C, thiếc đen 39 ° C, 74%, 9%, 3. Thời lượng của bức xạ, Khu vực Địa Trung Hải, số giờ nắng: 2500-2800 giờ / năm, vùng khí hậu đại dương, số giờ nắng: 800 giờ / năm
Added to your cart.