Trùng biến hình trần nuốt chửng một loại vi khuẩn

Trùng biến hình trần nuốt chửng một loại vi khuẩn

250X

Sinh học

1024x683 / 152 kB

Từ khoá

hình ảnh hiển vi, sinh vật đơn bào, sinh vật nhân sơ, vi khuẩn

Added to your cart.