Ruồi giấm thường (nhuộm màu đỏ) nuốt chửng vi khuẩn (nhuộm màu xanh lá cây)

Ruồi giấm thường (nhuộm màu đỏ) nuốt chửng vi khuẩn (nhuộm màu xanh lá cây)

2000-fold magnification

Sinh học

1024x683 / 122 kB

Từ khoá

hình ảnh hiển vi, mô động vật, vi khuẩn

Added to your cart.