Leonardo da Vinci: Trinh nữ và trẻ em với Thánh Anne (khoảng 1503, Phục hưng)

Leonardo da Vinci: Trinh nữ và trẻ em với Thánh Anne (khoảng 1503, Phục hưng)

Nghệ thuật tạo hình

77 kB

Added to your cart.