Hình ảnh giao thoa của núi lửa Cotopaxi ở Ecuador.

Hình ảnh giao thoa của núi lửa Cotopaxi ở Ecuador.

Địa lý

69 kB

Added to your cart.