Cung điện Potala

Cung điện Potala

Lhasa, Trung Quốc

Địa lý

1021x800 / 752 kB

Từ khoá

Trung Quốc, Châu Á, tòa nhà, tôn giáo, cung điện

Added to your cart.