Bông tuyết

Bông tuyết

Những bông tuyết có hình dạng khác nhau là những tinh thể băng nhỏ.

Hoá học

0x0 / 41 kB

Added to your cart.