Xenluloza

Xenluloza

Thành phần tạo nên vách tế bào và sợi tế bào của thực vật.

Hoá học

Từ khoá

cellulose, phân tử cellulose, sợi, carbohydrate, polysacarit, cellobiose, vách tế bào thực vật, liên kết hydro, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Các cảnh

Bóng và que

Xenluloza (C₆H₁₀O₅)n

Các thuộc tính

Xenluloza là một phân tử carbohydrate đa phân tử. Nó không tan trong nước và các dung môi khác. Nó là chất oxi hóa. Nó có thể bị phân hủy thành các đường đơn glucose khi bị xử lý với axit đậm đặc ở nhiệt độ cao, hoặc thành phân tử cellobiose do thủy phân trong môi trường axit yếu. Vài ngàn mắt xích beta-D-glucose tạo thành phân tử xenluloza bằng các liên kết hóa học 1-4. Các phần tử trong chuỗi liên kết với nhau theo góc 180°. Kết quả là hình thành các sợi dài hoặc sợi nhỏ.

Cấu hình được ổn định nhờ các liên kết hydro trong phạm vi của chuỗi. Liên kết hydro cũng được tạo thành giữa các phần tử làm ổn định cấu trúc song song của chuỗi. Hàng loạt chuỗi cellulose song song được gọi là sợi xenluloza.

Nguồn gốc và chế phẩm

Xenluloza được phát hiện trong các thớ sợi và thành tế bào của thực vật. Hình dạng tinh nguyên nhất của nó được phát hiện trong các thớ sợi của cây bông. Một loại cây chứa khoảng 50% xenluloza.

Con người không thể tiêu hóa xenluloza, nhưng sợi xenluloza thì quan trọng cho việc thực hiện chức năng phù hợp của hệ tiêu hóa. Các động vật nhai lại, chẳng hạn như gia súc, có thể tiêu hóa xenluloza. Xenluloza được tạo ra từ thân cây gỗ, cây sậy, cây rơm, cây ngô hoặc cây hướng dương bằng một quy trình đặc biệt.

Cách sử dụng

Xenluloza được dùng để sản xuất giấy, nguyên liệu dệt, chất dẻo chất nổ.

Điền vào chỗ trống

Tường thuật

Các mục liên quan

Beta-D-glucose (C₆H₁₂O₆)

One of the stereoisomers of D-glucose.

Cellobiose (C₁₂H₂₂O₁₁)

Cellobiose is the basic structural unit of cellulose.

Alpha-D-glucose (C₆H₁₂O₆)

Alpha-D-glucose is one of the stereoisomers of glucoses, specifically the D-glucoses.

Beta-D-fructose (fruit sugar) (C₆H₁₂O₆)

Fructose is the sweetest of the simple carbohydrates.

Chất tạo tinh bột

Một phân tử hình xoắn ốc gồm nhiều đơn vị alpha - D - glucose. Nó là một trong những thành phần chính của tinh bột.

D-glucose (dextrose) (C₆H₁₂O₆)

The primary source of energy for living cells.

Hoa

Với sự trợ giúp của hoạt hình, chúng ta có thể tìm hiểu về cấu trúc của một bông hoa điển hình.

How does it work? - Electric steam iron

This animation demonstrates how electric steam irons work.

Lactose (C₁₂H₂₂O₁₁)

A type of sugar found in mammalian milk.

Papermaking

Paper was invented more than two thousand years ago.

Ring closure of glucose

The animation demonstrates the process of ring closure of open-chain glucose into alpha- and beta-D-glucose.

Saccarôzơ (sucroza) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Một hợp chất ngọt, màu trắng, tan trong nước mà còn được biết đến là đường.

Maltose (malt sugar) (C₁₂H₂₂O₁₁)

A disaccharide formed by the joining of two alpha-D-glucose molecules.

Phản ứng trùng hợp ethylen

Polyethylene là sản phẩm tạo ra từ việc polyme hóa ethylen, đó là một loại nhựa.

Tế bào động vật và thực vật, bào quan

Tế bào nhân chuẩn chứa một số bào quan.

Molecule exercise VI (Carbohydrates)

An exercise about the groups and structure of mono-, di- and polysaccharides.

Added to your cart.