Xà phòng

Xà phòng

Các phân tử axit béo bao gồm đầu phân cực và đuôi không cực, do đó chúng thích hợp để loại bỏ các vết dầu mỡ.

Hoá học

Từ khoá

xà phòng, rửa, hygiene, làm xà phòng, hạt dầu, lớp đơn phân tử, chất hoạt động bề mặt, axit béo, axit cacboxilic, phần hòa tan trong nước, ưa nước, kị nước, không thấm nước, chất béo hòa tan, vết mỡ, chất béo, tạo bọt, hiệu quả làm sạch, cực, không phân cực, thích tan biến như, lưỡng tính, chất tẩy rửa, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Axit oleic (axit cis-octadec-9-enoic) (C₁₇H₃₃COOH)

Một axit monocacboxylic không bão hòa. Các phân tử chứa liên kết đôi theo hướng cis.

Axit stearic (axit octadecanoic) (C₁₇H₃₅COOH)

Một chất rắn, màu trắng, một thành phần của dầu thực vật và mỡ động vật.

Palmitic acid (hexadecanoic acid) (C₁₅H₃₁COOH)

A white, waxy substance, a carboxylic acid of high carbon number.

Bài tập phân tử II (Tính phân cực)

Bài tập về tính phân cực của phân tử.

Các tuyến kết nối với tá tràng

Tuyến tụy và gan tiết các dịch tiêu hóa vào tá tràng.

Nó hoạt động như thế nào? - Máy giặt

Hoạt họa này thể hiện cách một chiếc máy giặt hoạt động.

Phân tử chất béo

Ba phân tử axit béo bão hòa liên kết với một phân tử glycerol.

Phân tử dầu

Triglixerit chứa axit béo không bão hòa là chất lỏng ở nhiệt độ phòng.

Added to your cart.