Wright Flyer I (1903)

Wright Flyer I (1903)

The Wright Flyer was the first successful powered, heavier-than-air aircraft, designed and built by the Wright brothers.

Công nghệ

Keywords

máy bay, Phi công Wright, phi cơ, hàng không, Wright, cánh kép, thang máy, bánh lái, cánh quạt, đồ kẹp hông, cánh quạt, người phát minh, sự phát minh, Công nghệ

Bổ sung liên quan

Scenes

Bổ sung liên quan

Lịch sử của chiếc xe

Dưới đây là một vài sự thật thú vị về lịch sử của chiếc xe hiện đại.

Added to your cart.