Vũ khí (Chiến tranh thế giới thứ nhất)

Vũ khí (Chiến tranh thế giới thứ nhất)

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã mang đến những thay đổi trọng đại trong công nghệ quân sự nhờ sự triển khai của các loại vũ khí mới.

Lịch sử

Từ khoá

vũ khí, vũ khí tầm xa, chiến tranh thế giới, Chiến tranh thế giới thứ nhất, World War I., đại bác, vữa, súng máy, súng phun lửa, mặt nạ phòng độc, công nghệ quân sự, hộp đạn, hiện đại, thiết bị

Các mục liên quan

Các cảnh

Vũ khí trong Chiến tranh thế giới thứ nhất

 • súng cối
 • pháo dã chiến bắn nhanh
 • mặt nạ chống hơi độc
 • súng phun lửa
 • súng máy hạng nhẹ

Pháo dã chiến bắn nhanh của Pháp

 • nòng
 • lỗ châu mai
 • khiên
 • bánh xe
 • vô lăng
 • súng nạp ở khóa nòng
 • bộ phận chở pháo

Súng cối của Áo-Hung

 • họng súng
 • thiết bị nâng
 • khung giá đỡ
 • chuyển động quay 360°
 • nòng súng
 • giá đỡ súng
 • vô lăng
 • chân đế

Súng máy hạng nhẹ của Pháp

 • cò súng
 • thước ngắm
 • nòng súng
 • báng súng
 • tay cầm
 • băng đạn
 • ổ đạn
 • giá hai chân

Súng phun lửa của Đức

 • nòng súng
 • bình nhiên liệu
 • bộ phận đánh lửa
 • cần bơm
 • dây bơm
 • bộ dây đeo

Mặt nạ chống hơi độc

 • kính mắt
 • dây mang
 • bộ lọc
 • mặt nạ
 • ống nối
 • bình lọc

Các mục liên quan

Mạng lưới hầm hào (Chiến tranh thế giới thứ nhất)

Chiến tranh tĩnh là một trong những đặc điểm của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Tanks (World War I)

Tanks developed in the mid-1910s quickly became the most important weapons of land-based military operations.

38 M Toldi light tank

This light tank was used by the Royal Hungarian Army in World War II.

Battleship (HMS Dreadnought, 1906)

HMS Dreadnought revolutionised battleship-building in the 20th century.

British soldier (World War I)

During World War I, Britain was part of the military alliance called the ´Triple Entente´.

Cannon operation (18th century)

The cannon was an important type of firearms at the beginning of modern history, widespread both on land and water.

Firearms

Competing with each other in the 19th and 20th centuries, the world´s most powerful nations made great efforts to develop effective firearms.

Fokker Dreidecker I (1917)

The German triplane was perhaps the best known plane in World War I.

French soldier (World War I)

During World War I France was part of the military alliance called ´Triple Entente´.

German soldier (World War I)

German sordiers in the First World War were well trained and used modern weapons.

Naval cannon (17th century)

Cannons also appeared in naval warfare.

SM U-35 submarine (Germany, 1912)

Submarines had an important role in naval warfare as early as World War I.

The Battle of Jutland (1916)

The naval battle fought by the British Navy against the German Navy was the largest sea battle in World War I.

American soldier (World War II)

American soldiers fought in almost all major theatres of World War II.

Atomic bombs (1945)

The atomic bomb is one of the most destructive weapons in human history.

German soldier (World War II)

Soldiers of the Wehrmacht in World War II were well-trained and well-equipped with modern weapons.

Soviet soldier (World War II)

The Soviet army became a very powerful power broker after WWI, at first due to its size, later due to its arsenal.

Tanks (World War II)

The main protagonists of World War II were tanks.

American Marine (beginning of the 21st century)

The US Marine Corps is an important branch of the US Armed Forces, with about 200 thousand, specially trained members.

Added to your cart.