Vòng đời của rêu và dương xỉ

Vòng đời của rêu và dương xỉ

Hình ảnh này so sánh vòng đời của rêu và dương xỉ, giúp bạn hiểu được tổng quan vòng đời của thực vật.

Sinh học

Từ khoá

rêu, dương xỉ, vòng đời, dương xỉ nam, cấu trúc giống như rễ, cấu trúc giống như thân cây, cấu trúc giống như lá, bào tử, túi bào tử, mũi tên, cây rêu trưởng thành, thân rễ, lá, đệm rêu, đơn bội, thế hệ giao tử, giao tử, thụ tinh, bệnh teo, tiền sinh trưởng, cơ quan sinh sản nam, cơ quan sinh sản nữ, lưỡng bội, thực vật thuộc địa, hợp tử, mô thực vật, hóa trị, thực vật, sinh học

Các mục liên quan

Các câu hỏi

 • Giai đoạn sinh sản hữu tính ở rêu
 • Thể sinh bào tử của rêu
 • Thể sinh giao tử của rêu
 • Pha sinh bào tử của dương xỉ trưởng thành
 • Pha đơn bội của dương xỉ.
 • Pha sinh giao tử của dương xỉ trưởng thành
 • Pha lưỡng bội của dương xỉ trưởng thành.
 • Pha đơn bội của rêu.
 • Pha lưỡng bội của rêu.
 • Thể bào tử của dương xỉ trưởng thành.
 • Thể bào tử của rêu.
 • Thể giao tử của dương xỉ trưởng thành.
 • Thể giao tử của rêu.
 • Giai đoạn của rêu phát triển từ bào tử
 • Giai đoạn sinh sản vô tính của dương xỉ
 • Giai đoạn sinh sản hữu tính của dương xỉ
 • Giai đoạn sinh sản vô tính ở rêu
 • Giai đoạn của rêu phát triển từ hợp tử
 • Giai đoạn của dương xỉ phát triển từ bào tử
 • Giai đoạn của dương xỉ phát triển từ hợp tử
 • Nó không quang hợp
 • Nó không có các cơ quan
 • Nó không có các mô
 • Nó có các cơ quan
 • Nó có các mô

Các cảnh

Rêu

Dương xỉ

Vòng đời

Bài kiểm tra

Hình ảnh

 • bào tử (đơn bội)
 • thể giao tử (đơn bội)
 • giao tử (đơn bội)
 • thụ phấn
 • hợp tử (lưỡng bội)
 • thể bào tử (lưỡng bội)
 • giảm phân (phân bào giảm nhiễm)

Thuyết minh

Vòng đời của rêu và dương xỉ

Vòng đời của hầu hết các loài thực vật được gọi là luân phiên các thế hệ, đặc trưng của quá trình này là các giai đoạn lưỡng bội và đơn bội xen kẽ. Pha lưỡng bội sinh sản thông qua các bào tử (do đó có tên là thể bào tử). Các bào tử phát triển thành pha đơn bội tạo ra giao tử (do đó có tên là thể giao tử). Quá trình thụ tinh tạo ra hợp tử phát triển thành pha lưỡng bội mới và vòng đời bắt đầu lại.

Hợp tử nhận được một bộ nhiễm sắc thể từ cả hai giao tử. Tức là hai giao tử đơn bội hợp nhất thành một hợp tử lưỡng bội, nó là tế bào khởi đầu cho thế hệ thể bào tử; do đó, pha này là lưỡng bội. Các sinh vật thể bào tử lưỡng bội tạo ra các bào tử đơn bội thông qua quá trình giảm phân (hay còn gọi là phân bào giảm nhiễm). Bào tử phát triển thành thể giao tử đơn bội.

Trước tiên, hãy tìm hiểu các giai đoạn chính trong vòng đời của rêu.

Thể bào tử phát triển thành cây rêu trưởng thành; nó bao gồm một tơ cứng và một túi bào tử. Trong túi bào tử, các bào tử đơn bội được sinh ra qua quá trình giảm phân. Sau đó, túi bào tử mở ra, các bào tử rơi xuống đất và phát triển thành cây rêu. Cây rêu bao gồm các tế bào đơn bội; đây là thể giao tử. Nó hấp thụ nước và khoáng chất qua toàn bộ bề mặt của nó. Rêu là thực vật có tản; chúng không có các biệt hóa hay các cơ quan thực sự. Chúng có rễ giả, thân giảlá giả. Giao tử được tạo ra bởi cái gọi là "cơ quan sinh sản" (nhưng đó cũng không phải là cơ quan thực sự), nằm ở đỉnh của loài cây này. Khi có nước, các giao tử đực thụ tinh với giao tử cái và tạo ra hợp tử lưỡng bội. Hợp tử là tế bào đầu tiên của thể bào tử mới; nó phát triển thành tơ cứng và túi bao tử. Khi đó vòng đời bắt đầu lại từ đầu. Thể giao tử của rêu phát triển hơn; do đó, nó chiếm ưu thế; thể bào tử bị giới hạn trong một giai đoạn ngắn. Tuy nhiên, trong vòng đời của thực vật bậc cao, thể bào tử lại chiếm ưu thế.

Cây dương xỉthể bào tử lưỡng bội. Các cơ quan chính của nó là thân rễ, bao gồm thân ngầm, rễ và . Mặt sau của lá có một số cụm túi bào tử, được gọi là ổ túi bao tử. Túi bào tử tạo bào tử đơn bội thông qua giảm phân (hoặc còn gọi là phân bào giảm nhiễm). Các bào tử này rơi xuống đất khi túi bào tử mở. Các bào tử của dương xỉ phát triển thành nguyên tản hình trái tim đặc trưng. Mặt dưới của nguyên tản có các sợi giống rễ và các cơ quan sinh sản. Khi có nước, các tinh trùng có tiêm mao bơi đến túi noãn, nơi chúng thụ tinh và tạo ra hợp tử. Sau đó hợp tử phát triển thành cây dương xỉ. Trong vòng đời của dương xỉ, cũng như thực vật hạt kín và thực vật hạt trần, pha thể bào tử chiếm ưu thế.

Trong quá trình tiến hóa của thực vật, việc suy giảm giai đoạn thể giao tử là một xu hướng quan trọng. Trong khi dương xỉ có nguyên tản tương đối phát triển, các thể giao tử của các loài thực vật bậc cao chỉ bao gồm một vài tế bào phát sinh giao tử trong phấn hoa và noãn.

Các mục liên quan

Giảm phân

Giao tử của chúng ta là các tế bào đơn bội được tạo ra từ các tế bào lưỡng bội nhờ giảm phân, một dạng phân chia tế bào đặc biệt.

Nguyên phân

Nguyên phân là quá trình một tế bào nhân chuẩn phân chia thành hai tế bào mà số lượng nhiễm sắc thể không đổi.

Bulbous spring plants

This animation demonstrates the anatomy of tulips, daffodils and snowdrops.

Các cơ quan sinh dưỡng của thực vật

Những cơ quan này đóng vai trò không thể thiếu cho sự tồn tại và phát triển của thực vật.

Comparison of monocots and dicots

The two groups of angiosperms are monocots and dicots.

Giant sequoia

Giant sequoias are the world's largest living organisms by mass.

Hệ thực vật và động vật kỷ Permi

Hình ảnh 3D này mô tả hệ thực vật và động vật của thời kỳ cuối cùng của kỷ Đại Cổ Sinh.

Hạt và sự nảy mầm của hạt

Cây hai lá mầm có hai lá mầm, còn cây một lá mầm chỉ có một.

Hoa

Với sự trợ giúp của hoạt hình, chúng ta có thể tìm hiểu về cấu trúc của một bông hoa điển hình.

Nấm

Nấm là quả thể nhiều cùi của một loại nấm, được tạo ra từ sợi nấm.

Ngô

Một trong những thực vật một lá mầm quan trọng nhất.

So sánh nấm ăn được và nấm độc

Một số loại nấm có độc và có thể dẫn đến tử vong cho con người khi ăn phải, trong khi những loại nấm khác có thể ăn được và được sử dụng rộng rãi trong nấu...

So sánh quả thật và quả giả

Vỏ quả của quả thật phát triển từ lá noãn, còn vỏ quả của quả giả phát triển từ các bộ phận khác của hoa.

The life cycle of plants

The development of mosses, ferns, gymnosperms and angiosperms is characterised by the alternation of generations.

Layers of forests

The layers of different types of forests may vary.

Cây dẻ ngựa

Hoạt hình này thể hiện quá trình cây dẻ ngựa thay đổi trong các mùa.

English oak

This animation shows how trees change throughout the seasons, demonstrated by the example of English oaks.

Sự sinh sản và phát triển của côn trùng

Dựa vào vòng đời, côn trùng được chia thành ba loại: côn trùng không biến thái, biến thái không hoàn toàn hoặc biến thái hoàn toàn.

Added to your cart.