Volcanic activity

This animation demonstrates different types of volcanic eruptions

Bổ sung liên quan

Các loại hồ

Nước vẫn có nhiều dạng khác nhau trên hành tinh. Chúng ta hãy xem làm thế nào chúng ta có thể...

Nhật thực và nguyệt thực

Chúng ta có thể quan sát các hiện tượng thiên văn khá thú vị khi Trái đất, Mặt trời và Mặt trăng...

Dòng Wallace

Dòng Wallace phân chia hệ động vật của châu Á và Úc.

Mặt trận thời tiết

Khi khối không khí lạnh và ấm gặp nhau, mặt trận thời tiết phát triển.

Afrika - Giải phẫu địa chất của một lục địa

Một video về sự hình thành địa chất và phân chia địa lý của Châu Phi.

Sự hình thành của Atacama

Sa mạc Atacama là sa mạc có độ cao và khô nhất trên Trái đất.

Dự báo thời tiết

Thời tiết có thể được dự báo với các công cụ khí tượng khác nhau.

Từ sa mạc Sahara đến Amazonia

Cát Sahara mang chất dinh dưỡng cần thiết cho hệ thực vật vùng Amazon.

Added to your cart.