Volcanic activity

This animation demonstrates different types of volcanic eruptions

Bổ sung liên quan

El Niño

The El Niño phenomenon has a great effect on the Earth's climate.

Nhật thực và nguyệt thực

Chúng ta có thể quan sát các hiện tượng thiên văn khá thú vị khi Trái đất, Mặt trời và Mặt trăng...

Đất hình thành như thế nào?

This lesson presents soil formation, the components of soil, and soil protection.

Đất

Đất là lớp lỏng lẻo, cao nhất, màu mỡ của lớp vỏ Trái đất.

Khoáng hay đá?

In this lesson you will learn more about minerals and rocks.

Khí thiên nhiên

Khí đốt tự nhiên và dầu mỏ là một trong những nguồn năng lượng và nguyên liệu quan trọng nhất...

Quá trình phong hóa vật lý

Khi phong hóa vật lý, đá chỉ rơi thành từng mảnh, trong khi thời tiết hóa học, cấu trúc hóa học...

Ốc đảo

Trong vòng tay chết chóc của sa mạc, cuộc sống chỉ có thể phát triển mạnh mẽ nhờ những con suối...

Added to your cart.