Vinyl clorua (cloetilen) (C₂H₃Cl)

Vinyl clorua (cloetilen) (C₂H₃Cl)

Là monome của PVC.

Hoá học

Từ khoá

vinyl clorua, cloetilen, ankyl halogenua, hợp chất hữu cơ chứa halogen, không no, nhóm vinyl, monome, sự trùng hợp, trùng hợp, PVC, polivinyl clorua, phản ứng cộng, chất độc, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Điclometan (CH₂Cl₂)

Được sản xuất bằng cách xử lý metan với khí clo và được dùng làm dung môi.

Cacbon tetraclorua (CCl₄)

Chất lỏng không màu, độc hại, và có mùi ngọt.

Clometan (metyl clorua) (CH₃Cl)

Clometan có thể được điều chế bằng cách đun nóng hỗn hợp metan và clo.

Ethene (ethylene) (C₂H₄)

Là thành viên đầu tiên trong chuỗi đồng đẳng 1-ankan.

Triclometan, clorofom (CHCl₃)

Còn gọi là clorofom, trước đây từng được sử dụng như thuốc gây mê và sau này là dung môi trong phòng thí nghiệm.

Ethane (C₂H₆)

Là thành viên thứ hai trong chuỗi đồng đẳng ankan mạch thẳng

Phản ứng trùng hợp ethylen

Polyethylene là sản phẩm tạo ra từ việc polyme hóa ethylen, đó là một loại nhựa.

1,1,2,2-tetrafloetilen (C₂F₄)

Loại khí không màu, không mùi, là monome của teflon

Clo (Cl₂)

Một loại khí độc màu vàng lục có mùi xốc, thuộc nhóm halogen.

Added to your cart.