Venus figurines

Venus figurines

These Palaeolithic statuettes probably symbolise fertility and prosperity.

Nghệ thuật tạo hình

Từ khoá

Kim Tinh, Tượng Venus ở Hohle Fels, Sao Kim của Willendorf, Venus of Laussel, Sao Kim của Monruz, hình nữ, bức tượng nhỏ, Gravettian, khả năng sinh sản, hạnh phúc, bức tượng, Thượng Đế, khảo cổ học, đại diện, tiền sử

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Apoxyomenos

The characteristic ancient Greek statue was found on the bottom of the Adriatic Sea.

Các dấu mốc sáng tạo trong điêu khắc

Hoạt họa thể hiện 5 tác phẩm xuất chúng trong lịch sử của nghệ thuật điêu khắc.

Hang động Thời kỳ đồ đá cũ

Những nơi ở đầu tiên trong lịch sử loài người cung cấp rất nhiều thông tin về lối sống của tổ tiên chúng ta.

Moai (Easter Island, 16th century)

This Pacific island is famous for its unique monolithic human figures.

The Cave of Altamira

The world-famous limestone cave with its amazing cave paintings is one of the most important archaeological sites of Palaeolithic art.

The Madara rider

A rock relief located in Northeast Bulgaria, probably carved at the end of the 7th century.

The spread of Homo sapiens on Earth

The 'wise man' originated in Africa and dispersed throughout most of the continents.

Ivan Meštrović: History of the Croats

One of the Croatian sculptor's most famous works depicts a woman wearing a traditional costume.

Ötzi, the Iceman

The mummified body of a man who probably lived in the Chalcolithic period, was found in one of the glaciers of the Alps.

The Statue of Liberty (New York)

The statue was donated by the French to the USA for the centenary of gaining independence.

Cơ thể nữ giới

Hình ảnh này giới thiệu về các hệ cơ quan quan trọng nhất của cơ thể người.

Wonders of the Ancient World

Today only one of the Wonders of the Ancient World is still intact: the Pyramids of Giza.

Added to your cart.