Typical dwelling types

Typical dwelling types

Every era and every culture has specific residential buildings.

Lịch sử

Từ khoá

nhà ở, trú ngụ, truyên thông, máng nhà, nhà sàn, tóc giả, lều tuyết, chòi gỗ, lều, Túp lều rơm, ký túc xá, dinh thự, nhà cửa, phong cách sống

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Native American settlement (Crow Nation)

The Crow are Native Americans who inhabited the Yellowstone River valley.

Ngôi làng Châu Phi (Sudan)

Các ngôi làng châu Phi thích nghi tốt với môi trường tự nhiên và phản ánh văn hóa của các bộ lạc địa phương.

Traditional Eskimo lifestyle

Igloos were the typical dwellings built by Eskimos living in the Arctic zone.

Yurt

A circular, domed, portable tent covered by felt, typically used by nomadic peoples.

Construction of a panel building

Buildings constructed of prefabricated concrete blocks were widespread in the former Socialist countries.

Fallingwater (Mill Run, USA, 1939)

Frank Lloyd Wright's well-known work is a masterpiece of modern organic architecture.

Hang động Thời kỳ đồ đá cũ

Những nơi ở đầu tiên trong lịch sử loài người cung cấp rất nhiều thông tin về lối sống của tổ tiên chúng ta.

Log house

Log houses were a typical type of dwellings in Hungary in the Árpád era.

Nhà Trung Quốc

Nhà siheyuan truyền thống của Trung Quốc là một khu phức hợp được xây dựng bao quanh một sân trong hình chữ nhật.

Passive house

In a passive house a comfortable inner temperature can be ensured without the use of traditional heating and cooling systems.

Trại của người Bedouin

Lối sống bán du mục của người Bedouin được điều chỉnh để thích nghi với điều kiện khí hậu và môi trường sa mạc.

Ancient Greek house

The average house in Ancient Greece had a rectangular, geometrical floor plan and two storeys.

Ancient Roman domus

Wealthy citizens in ancient Rome owned large houses with varied layouts of several rooms.

Farm (Hungary, 19th century)

Small farms usually located near the border of rural towns, inhabited by peasants.

Farmhouse in Central Europe (19th century)

Central European farmhouses in the 19th century had characteristic interior and exterior.

Hungarian settlements of the Arpad era

Pit houses were typical dwellings in the Arpad era.

Medieval farmhouse

Farmhouses in the Middle Ages were simple, single-storey structures built from earth, mud and wood.

The city of Ur (3rd millennium BC)

The ancient city located near the river Euphrates was an important Sumerian centre.

Archaeological excavation (pit house)

Large construction sites provide archaeologists searching for artefacts with a great deal of work.

Added to your cart.