Types of soil (soil profiles)

Types of soil (soil profiles)

This animation demonstrates different types of soil.

Địa lý

Keywords

loại đất, phần đất, đất, đất đá, đất hút ẩm, đất vùng, đất đồng cỏ, đất đầm lầy, Hồ sơ đất mặn, Đất cát, đất xương, đất phù sa, Đất ruộng, đất rừng, Đất nâu, đất axit, ám vàng, khả năng sinh sản, cát, mùn, hình thành đất, đá, không gian, vỏ Trái đất, chất dinh dưỡng, đất ở, phân mảnh, thảm thực vật, phong hóa, hệ sinh thái, Thiên nhiên, môn địa lý

Bổ sung liên quan

Scenes

Bổ sung liên quan

Soil types - Hungary (map)

This animation demonstrates the types of soil found in Hungary.

Soil pollution

This animation demonstrates the main sources of soil pollution.

Cấu trúc của Trái Đất (Trung Cấp)

Trái đất bao gồm nhiều lớp hình cầu.

Cây thông Scots

Một trong những loài cây phổ biến nhất của họ cây Thông, là loài bản địa ở Lục địa Á-Âu.

Pollution

Pollution is the negative effect of human activity on the natural environment.

Deforestation

Deforestation has a negative impact on the environment.

How does it work? - Combine harvester

Combine harvesters are machines that harvest and thresh grain crops.

Layers of forests

The layers of different types of forests may vary.

Nitrogen cycle

Atmospherical nitrogen is bound by bacteria and used by living organisms in the form of various compounds.

Cây dẻ ngựa

Hoạt hình này thể hiện quá trình cây dẻ ngựa thay đổi trong các mùa.

Farming techniques

Farming techniques evolved with the development of human civilisation in the Middle Ages and the Modern Age.

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Added to your cart.