Tuyến giáp

Tuyến giáp

Một tuyến nội tiết quan trọng, sản xuất ra hooc-môn ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và cân bằng canxi của cơ thể.

Sinh học

Từ khoá

tuyến giáp, tuyến nội tiết, thyroxine, hoóc môn, calcitonin, cường giáp, suy giáp, dịch bệnh Graves, bướu cổ, bệnh phù, đần độn, phản hồi, Quy định, iot, mức canxi, sự trao đổi chất, xương, nhân loại, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Các tuyến kết nối với tá tràng

Tuyến tụy và gan tiết các dịch tiêu hóa vào tá tràng.

Hệ nội tiết

Các tuyến của Hệ nội tiết tiết các nội tiết tố vào máu.

Hypothalamic-pituitary axis

The Hypothalamic-pituitary axis is the regulating centre of our endocrine system.

Tuyến thượng thận

Tuyến thượng thận chịu trách nhiệm duy trì cân bằng nội môi và tạo ra các phản hồi nhanh chóng trong tình huống căng thẳng.

Voice production

When producing sound, the vocal cords are vibrated by the air flowing out of the lung.

Hệ sinh dục nữ (trung cấp)

Hệ sinh dục là một loạt các cơ quan làm việc cùng nhau vì mục đích sinh sản.

Hệ sinh dục nam

Hệ sinh dục bao gồm các cơ quan hoạt động cùng nhau vì mục đích sinh sản.

Added to your cart.