Triceratops

Triceratops

A type of herbivorous dinosaur easily recognisable by its large frill and three horns which lived in the Cretaceous period.

Sinh học

Từ khoá

Máy cắt tỉa, khủng long, bò sát, hóa thạch, tuyệt chủng, Cerapoda, sinh vật thời tiền sử, Kỷ Phấn trắng, sừng, bầy đàn, động vật, động vật ăn cỏ, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Khủng long Apatosaurus

Loài khủng long ăn cỏ, cổ dài với thân hình to lớn.

Ốc anh vũ

Là nhóm đã tuyệt chủng thuộc lớp Cephalopoda với bộ xương ngoài rắn chắc. Chúng là những hóa thạch cung cấp nhiều thông tin tuyệt vời.

"Khủng long bạo chúa" T–Rex

Là loài ăn thịt cỡ lớn có lẽ được biết đến nhiều nhất trong các loại khủng long.

Carboniferous flora and fauna

This animation presents some animals and plants that lived between the Devonian and Permian periods (358-299 million years ago).

Deinonychus

Deinonychus antirrhopus, the 'terrible claw', was a carnivorous dromaeosaurid dinosaur.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Homo erectus (người đứng thẳng)

"Người đứng thẳng" sử dụng các công cụ và có thể nhóm lửa.

Ichthyosaur

Fish-like marine dinosaurs which resembled dolphins; a good example of convergent evolution.

Ichthyostega

A prehistoric amphibian and an early representative of the Tetrapods, which became extinct 360 million years ago.

Làm cách nào chân tắc kè có thể bám chặt vào bề mặt trơn?

Tắc kè có thể đi trên tường hoặc thậm chí trên trần nhà. Hình họa 3D này sẽ giải thích khả năng này của tắc kè.

Monsters of the Palaeozoic: sea scorpions

Eurypterids are an extinct group of Palaeozoic aquatic arthropods.

Pteranodon longiceps

A prehistoric flying reptile, similar to birds. However, there is no direct evolutionary link between the two.

Stegosaurus

A type of prehistoric reptile having bony plates on its back, which aided thermoregulation.

Thằn lằn bay khổng lồ Quetzalcoatlus

Quetzalcoatlus là một trong những loài động vật có cánh lớn nhất mọi thời đại.

Tiktaalik

A transitional form between fish and tetrapods, or four-limbed vertebrates.

Timeline spiral

Place historical events on the time spiral.

Trilobites

The ancestors of Arachnida and Crustacea belonged to the class Trilobita.

West Indian Ocean coelacanth

Living fossil, important stage in the evolution of tetrapods.

Woolly mammoth

Extinct proboscidea closely related to today's elephants, often hunted by prehistoric man.

Chim thủy tổ Archaeopteryx

Chim thủy tổ cho thấy những đặc điểm của cả chim và bò sát. Chúng có khả năng là tổ tiên của các loài chim.

Common European viper

A species of venomous snakes widespread in Europe. Its bite is rarely fatal to humans.

European pond turtle

The animation shows the anatomy of turtles.

Grass snake

A type of snake with a characteristic spot on its neck.

Tắc kè hoa đeo mạng

Tắc kè hoa là loài bò sát có khả năng thay đổi màu sắc.

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Added to your cart.