Tooth brushing

Tooth brushing

Careful tooth brushing is an important part of oral hygiene.

Sinh học

Từ khoá

đánh răng, vệ sinh răng miệng, răng, răng sâu, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, chỉ nha khoa, nước súc miệng, cổ răng, giờ chuẩn, chân răng, hygiene, răng cưa, răng nanh, mol, sinh học, nhân loại

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Răng của con người

Con người có 4 loại răng: răng cửa, răng nanh, răng hàm bé và răng hàm lớn.

Đường tiêu hóa trên

Khi chúng ta nuốt, thức ăn đi từ khoang miệng xuống đến dạ dày.

Connective tissues

Connective tissues include loose and dense connective tissues, adipose tissue, blood, tendon and bone tissue.

Dentition of mammals

The dentition of different species of mammals reflect their feeding habits.

How does it work? - Washing machine

This animation demonstrates how a washing machine works.

Khoang miệng, hầu họng và thực quản

Phần đầu của đường tiêu hóa gồm khoang miệng, hầu họng và thực quản.

Voice production

When producing sound, the vocal cords are vibrated by the air flowing out of the lung.

What kind of food should be on your plate?

This animation helps you learn the basics of healthy eating.

Added to your cart.