Tơ nhện, mạng nhện

Tơ nhện, mạng nhện

Mặc dù mật độ của tơ nhện thấp hơn sợi nylon, độ bền kéo của nó còn lớn hơn cả thép.

Sinh học

Từ khoá

Araneae, mạng nhện, nhện, tơ nhện, nhện orb-dệt, dệt mạng nhện, nhện vườn, con nhện, tuyến tơ, máy trộn, mô hình hành động cố định, chelicera, prosoma, bụng, động vật chân đốt, động vật, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Cấu trúc bậc hai của protein

Các chuỗi polypeptide bao gồm các axit amin và có thể xuất hiện ở dạng cấu trúc xoắn alpha hoặc cấu trúc gấp beta.

Fibroin

Fibroin is a fibrillar protein excreted by silkworms.

Mexican redknee tarantula

One of the best known species of spiders, often kept as pets. Its bite is not fatal for humans.

Cấu trúc của protein

Cấu trúc và sự sắp xếp của các chuỗi polypeptide ảnh hưởng đến cấu trúc không gian của protein.

Nhện vườn châu Âu

Hình ảnh này thể hiện giải phẫu của nhện với ví dụ là một loài nhện châu Âu phổ biến.

Alanine (C₃H₇NO₂)

Là một axit amin không phân cực. Phân tử L và D là hình ảnh phản chiếu của nhau.

Bọ cánh cứng

Lấy bọ cánh cứng làm hình mẫu, bài giảng sẽ trình bày về cách hệ cơ của côn trùng hoạt động, cách chúng bay và sinh sản.

Bướm trắng lớn

Bướm trắng lớn là một loài bướm phổ biến mà thông qua nó chúng ta mô tả được giải phẫu của loài bướm.

Chilean recluse spider

The poisonous bite of the Chilean recluse spider poses a serious threat to human health.

Cockchafer (Maybug)

The cockchafer (or maybug) is a widespread bug in Europe. Its larvae, known as chafer grubs are considered a pest.

Long-tailed mayfly

Larvae of this type of mayflies spend the first three years of their lives in water, their adult lives last for only one day which they use for mating.

Tôm hùm đất Châu Âu

Một loài tôm hùm nước ngọt lớn sống phổ biến ở Châu Âu.

Con sứa

Sứa là loài động vật biển sống trôi nổi thuộc ngành cổ xưa nhất của phân giới Eumetazoans là Ruột khoang.

Roman snail

A widespread snail species, also popular as food.

Trai nước ngọt

Một loài động vật thân mềm sống phổ biến ở các vùng nước ngọt.

Added to your cart.