Tidal power station

Tidal power station

Tidal power stations utilise the daily fluctuation of the water level for producing electricity.

Địa lý

Từ khoá

trạm thủy điện, tuabin thủy triều, nguồn năng lượng tái tạo, dòng điện, sản xuất năng lượng, thủy triều, triều cường, thủy triều xuống, trạm năng lượng, cống, máy phát điện, năng lượng, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Thủy triều

Sự lên xuống của mực nước biển do trọng lực của Mặt trăng gây ra.

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper layers of the Earth into electricity.

Nhà máy thuỷ điện (Đập Hoover, Hoa Kỳ)

Con đập khổng lồ được xây dựng trên sông Colorado ở Mỹ và được đặt theo tên của một cựu tổng thống Mỹ.

Solar power station

Solar power stations convert solar energy into electricity.

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

Wind power station

Wind power stations convert the kinetic energy of the wind into electricity.

Biển định hình bề mặt Trái Đất như thế nào?

Nước biển, là một ngoại lực, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bờ biển.

Cối xay nước

Ngườii Trung Cổ sử dụng những máy móc chuyển năng lượng của dòng nước chảy thành các dạng năng lượng hữu ích.

El Niño

A periodic climate pattern that occurs across the tropical Pacific Ocean every five years.

Electricity supply network

The purpose of the electricity supply network is to provide electricity for consumers.

Hải lưu

Băng chuyền đại dương là hệ thống hải lưu trên toàn cầu có ảnh hưởng lớn tới khí hậu của Trái Đất.

How does it work? - Photovoltaic solar panel, solar thermal collector

This animation demonstrates how solar energy can be utilised.

Lò phản ứng nhiệt hạch

Phản ứng tổng hợp hạt nhân đóng vai trò như một nguồn năng lượng gần như vô hạn và thân thiện với môi trường.

Máy biến áp

Máy biến áp là thiết bị được sử dụng để chuyển hóa điện áp của dòng điện.

Nhà máy điện hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân chuyển hóa năng lượng được giải phóng trong quá trình phân hạch thành điện năng.

Nhà máy điện sinh học

Khí sinh học có thể được sản xuất từ vật liệu hữu cơ (phân chuồng, chất thải thực vật, chất thải hữu cơ) bằng cách sử dụng vi khuẩn. Khí sinh học là hỗn hợp...

Operation of river locks

River locks make rivers with great level differences safe for boating.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

Thermal power station (hydrocarbon fuel)

Thermal power stations convert energy released during the combustion of fossil fuels or renewable resources into electricity.

Types of waves

Waves play an extremely important role in many areas of our lives.

Tsunami

Tsunami waves are very high waves of immense destructive power.

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

Land reclamation in the Netherlands, 17th century

Inhabitants of the northern part of the Netherlands have successfully fought the sea since the Middle Ages.

Underground waters

Groundwater and aquifers are types of underground waters.

Added to your cart.