The anatomy and functions of the liver

The liver is a vital organ that plays an important role in the digestion of fats, detoxification and metabolism.

Bổ sung liên quan

vitamins

Trong bài học này, bạn sẽ tìm thấy thông tin về việc khám phá và phân loại vitamin cũng...

Tiếng ồn có hại không?

Tiếng ồn bao quanh chúng ta ở khắp mọi nơi, nhưng nó có thể gây hại. Chúng ta hãy xem như...

Trái tim chúng ta đập như thế nào?

Bài học này trình bày cấu trúc và chức năng của tim và làm thế nào nó có thể được bảo vệ.

Vitamin

Làm thế nào để cơ thể chúng ta tiếp cận với các vitamin cần thiết?

Làm thế nào để chúng ta nghe?

Bài học này giúp bạn hiểu quá trình nghe.

Độ phân giải của mắt người là gì?

Độ phân giải của mắt chúng ta có thể so sánh với phim chất lượng hàng đầu hiện nay không? Độ...

Giải phẫu tim (trung gian)

Bài học này giới thiệu vị trí và giải phẫu của tim, cũng như lưu lượng máu và âm thanh...

Chúng ta có trở thành những gì chúng ta ăn không?

Bài học trình bày các thành phần của một chế độ ăn uống lành mạnh.

Added to your cart.