The Sun's path above the major circles of latitude

The Sun's path above the major circles of latitude

The apparent movement of the Sun is caused by the Earth's rotation around its axis.

Địa lý

Từ khoá

Mặt Trời, Trái đất, vòng xoay, trục quay, Chí tuyến Bắc, Vùng nhiệt đới của Ma Kết, Đường xích đạo, Vòng Bắc Cực, Vòng Nam Cực, horizont, zenit, hoàng đạo, thiên cầu, đông chí, hạ chí, phân, chí, đỉnh cao, mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông, mùa, hệ thống tuần hoàn, năm, lịch, tháng, góc tới, ánh sáng mặt trời, thời gian nắng, thay đổi mùa, địa lý tự nhiên, thiên văn học, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Các vùng khí hậu

Trái đất được chia thành các khu vực địa lý và vùng khí hậu và điều này dẫn đến sự phân đới thực vật.

Sự đổi mùa (trung cấp)

Do trục nghiêng của Trái đất, góc chiếu của các tia sáng của Mặt trời ở các vĩ độ thay đổi liên tục trong năm.

Altitudinal zonation

In mountainous areas the climate, soil properties, the flora and fauna change depending on elevation.

Greenhouse effect

Human activity increases the greenhouse effect and leads to global warming.

Hệ tọa độ địa lý

Hệ tọa độ địa lý cho phép xác định chính xác mọi vị trí trên Trái Đất.

Measuring time

The first calendars and time-measuring instruments were already used by ancient Eastern civilisations.

Múi giờ

Trái Đất được chia thành 24 múi giờ. Giờ chuẩn là giờ được sử dụng trong các múi giờ đó.

Navigational instruments of the past

Several ingenious instruments have been invented over the centuries to help in navigating the seas.

Nhật thực

Khi Mặt Trời, Trái Đất, và Mặt Trăng nằm ở vị trí thẳng hàng, Mặt Trăng có thể che khuất một phần hoặc hoàn toàn Mặt Trời.

Planets, sizes

The inner planets of the Solar System are terrestrial planets while the outer planets are gas giants.

The Solar System; planetary orbits

The orbits of the 8 planets in our Solar System are elliptical.

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

Traditional Eskimo lifestyle

Igloos were the typical dwellings built by Eskimos living in the Arctic zone.

Trái Đất

Trái Đất là một hành tinh có nhiều đá với lớp vỏ rắn và có khí ôxy trong khí quyển.

Added to your cart.