The Suez Canal

The Suez Canal is an artificial waterway connecting the Red Sea and the Mediterranean Sea.

Bổ sung liên quan

Mặt trời - nguồn năng lượng

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về Mặt trời và cách sử dụng năng lượng mặt trời.

Khai thác dầu thô

Máy móc bơm dầu thô lên bề mặt

Đường lăn

Đường cao tốc lăn (Rollende Landstr) là một phương tiện giao thông thân thiện với môi trường,...

Chúng sẽ gặp nhau ở đâu?

Hãy tìm hiểu có bao nhiêu thông tin cần thiết để chỉ định một vị trí.

Cộng đồng chung

Những người có vị trí xã hội cao hơn có xu hướng tách mình khỏi tầng lớp xã hội thấp hơn. Thiết...

Năng lượng gió được sử dụng như thế nào

Bài học này trình bày cách sử dụng năng lượng gió.

Sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu

Nền kinh tế toàn cầu hiện nay đã phát triển từ doanh nghiệp tư nhân.

Hệ thống định vị có thể được sử dụng để làm gì?

Bài học này khuyến khích việc sử dụng Hệ thống định vị toàn cầu.

Added to your cart.