The Suez Canal

The Suez Canal is an artificial waterway connecting the Red Sea and the Mediterranean Sea.

Bổ sung liên quan

Dân số Trái đất năm 2150

Chúng ta đang chứng kiến ​​sự gia tăng nhanh chóng trong dân số thế giới. Nó sẽ đạt 8 tỷ chỉ...

Dự án Greenfield và Brownfield

Một tài sản mới có thể được xây dựng trên một khu vực hoàn toàn trống rỗng hoặc một tòa nhà cũ...

Sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu

Nền kinh tế toàn cầu hiện nay đã phát triển từ doanh nghiệp tư nhân.

Giao thông đô thị liên lục địa

Quy hoạch giao thông liên quan đến hai phần riêng biệt của một thành phố lớn không có nghĩa là...

Du lịch

Du lịch là một ngành quan trọng của nền kinh tế phát triển liên tục trên toàn thế giới.

Hệ thống định vị có thể được sử dụng để làm gì?

Bài học này khuyến khích việc sử dụng Hệ thống định vị toàn cầu.

Tia mặt trời có thể được sử dụng để làm gì?

Bài học này trình bày cách sử dụng năng lượng mặt trời.

Gió có năng lượng không?

Bài học này trình bày những cách sử dụng năng lượng gió cũ và hiện đại.

Added to your cart.