The Battle of Jutland (1916)

The Battle of Jutland (1916)

The naval battle fought by the British Navy against the German Navy was the largest sea battle in World War I.

Lịch sử

Keywords

Trận chiến Jutland, trận hải chiến, Beatty, von Hipper, Jellicoe, tàu chiến, đội tàu, chiến tranh thế giới, tuần dương hạm, tiếng Đức, người Anh, trận chiến, tàu dẫn, chỉ huy, Người Đức, lịch sử

Bổ sung liên quan

Scenes

Bổ sung liên quan

Hiệp ước hòa bình Paris

Video này trình bày các sự kiện của hội nghị hòa bình ở Versailles sau khi Thế chiến thứ nhất...

Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa

Cái gọi là nghệ thuật hiện thực xã hội chủ nghĩa đã đạt đến đỉnh cao vào những năm 1950. Video...

Lâu đài cổ tích của Neuschwanstein

Tất cả những ai thích truyện cổ tích, thế giới của các vị vua và hoàng hậu và tất cả những ai...

Liên Xô trong thời kỳ Stalin

Việc thành lập chế độ độc tài của Stalin và hậu quả của nó.

Chia tay, Irena thân yêu của tôi

Một câu chuyện khó tin về một gia đình mà với hy vọng có một cuộc sống tốt hơn đã mạo hiểm mọi...

Sau hiệp định hòa bình

Một bản tóm tắt các sự kiện ngay sau khi các hiệp định hòa bình chấm dứt Thế chiến thứ nhất.

Bức tường Béc lin

Trong thời gian tồn tại, hàng trăm người đã cố gắng trốn thoát qua Bức tường Berlin nhưng hầu...

Sự hình thành của một thế giới lưỡng cực

Sự hình thành của Liên Hợp Quốc và các sự kiện sau khi Thế chiến II kết thúc.

Added to your cart.