Thành thị thời trung cổ

Thành thị thời trung cổ

Những ngôi nhà liền kề thời trung cổ được xây dựng từ đá hoặc gạch và cao vài tầng.

Lịch sử

Từ khoá

thời trung cổ, thành phố thời trung cổ, thành phố, trú ngụ, bức tường phòng thủ, giải quyết, trung tâm, buôn bán, phong cách sống, thương trường

Các mục liên quan

Các câu hỏi

 • Người thời trung cổ không thể có được vật nào sau đây?
 • Dịch vụ nào đã có ở hầu hết các thị trấn châu Âu thời trung cổ?
 • Cảnh tượng phổ biến ở các thành thị thời trung cổ là gì?
 • Loại rau củ nào không có ở Châu Âu thời trung cổ?
 • Loại trái cây nào không có ở Châu Âu thời trung cổ?
 • Món ăn nào không có ở Châu Âu thời trung cổ?
 • Loại rau củ nào có ở Châu Âu thời trung cổ?
 • Ngày lễ nào không bắt nguồn từ thời trung cổ?
 • Gia vị nào không được sử dụng trong thời kỳ trung cổ?
 • Cái cùm được dùng làm gì trong thời trung cổ?
 • Nghề thủ công nào không tồn tại trong thời trung cổ?
 • Nghề thủ công nào không tồn tại trong thời trung cổ?
 • Nghề thủ công nào không tồn tại trong thời trung cổ?
 • "Phường hội" là gì?
 • Thợ thuộc da làm gì?
 • Thợ đóng thùng làm gì?
 • Thợ đóng xe làm gì?
 • Năm nào được coi là năm bắt đầu thời kỳ trung cổ?
 • Năm nào được coi là năm kết thúc thời kỳ trung cổ?
 • Cuộc Thập Tự Chinh đầu tiên diễn ra khi nào?

Các cảnh

Các mục liên quan

Medieval inhabited bridge (London Bridge, 16th century)

In the Tudor Era around 200 buildings were built on the bridge across the River Thames.

Medieval town in Central Europe

Narrow streets and colourful houses gave medieval towns a special atmosphere.

Bratislava (18th century, Kingdom of Hungary)

Bratislava (Pozsony) was the capital of the Kingdom of Hungary in the 18th century

Clothing (Western Europe, 10-12th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Clothing (Western Europe, 13th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Clothing (Western Europe, 14th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Clothing (Western Europe, 15th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Clothing (Western Europe, 5-10th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Gutenberg's press (Mainz, 15th century)

Life magazine picked Gutenberg's invention of mechanical movable type printing as the most important event of the second millennium.

Junction

Entertaining and spectacular animation to practise orientation in space.

Medieval farmhouse

Farmhouses in the Middle Ages were simple, single-storey structures built from earth, mud and wood.

Medieval smithy

The work of smiths – one of the first professions in history – became even more important in the Middle Ages.

Ragusa (Croatia, 16th century)

Today called Dubrovnik, this Croatian city is known for its spectacular architecture and beautiful location.

The Black Death (Europe, 1347–1353)

The bacterial disease known as the bubonic plague is one of the deadliest infectious diseases in the history of mankind.

Tower of London (16th century)

The intriguing history of this historic castle spans nearly a thousand years.

Venice in the Middle Ages

Medieval Venice owed its wealth to its flourishing maritime trade.

Market town (Kingdom of Hungary)

Market towns became the most common type of towns in the Kingdom of Hungary by the Late Middle Ages.

Added to your cart.